letuananh.co..cc
window.open("http://namkna.blogspot.com/")

[V-Z] Bản GHOST XP SP3 Professional - Nhẹ - Đẹp- Full soft ^^

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012
-Bản GHOST được làm từ Win XP SP3 pro không lược bỏ thành phần nào của win
-Sử dụng SPAT 6.0.9.9 + Bộ Easy Driver Packs 5.2.2.1 for Windows x86.
-Tích hợp vào đĩa window bộ driver sata
-Tích Hợp Nornon Ghost 11.5 vào Menu Boot
-Phần mền được cập nhật mới nhất tính đến 1/1/2012
-Dung lượng 1 GB- bao gồm 7 part


Phần mền có trong bản GHOST

Bô oflice 2003 ( Word , exel , access , power point)
Internet Explorer 8
Windows Media Player 11
Adobe Flash Player 11 ( IE và Firefox)
Winrar 4.65
IDM 6.08 beta
CCleaner 3.14
Unikey 2.0 vista
Firefox 9.0.1 final
Yahoo 11.5 final
Foxit reader 5

Soft giao diện :

Windowblind 6.1
IconX
Xwidget 1.2.3(cái này mình thấy nhẹ hơn rainmeter)
Iconpacker 5.1 + gói icon
Rocketdock 1.35

Logo screen:Giao diện chính:

xem thêm :
Quá Trình cài đặt và nhận driver:
My computer:Menu chuột phải trong suốt:Start menu:

Viền icon giống win 7:Mức độ chiếm Ram:

Các soft được cài đặt:Phần mền được cập nhật mới nhất:
Link folder:

http://www.mediafire.com/?2qgxs2m1p8omu

or
001:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.001
002:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.002
003:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.003
004:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.004
005:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.005
006:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.006
007:[V-Z]Team Ghoster - XP SP3-NewYear2012.GHO.007
 

Pass : vn-zoom.com

Mã MD5:
.GHO: D5668EE8 - ED518C0A - ACA744B3 - A678C5F8
.001: FB234575 - D0BD4661 - 1C06F710 - 39C843EF
.002: 32969328 - B7964347 - 49B2B371 - 5193C22C
.003: 0DA01A06 - BA51F9B3 - 9DBE244C - BD8F5541
.004: A2D48585 - 0158D1FC - E5FB0D2B - FD9B7AEF
.005: C6613E72 - 9FA6960D - F85983CB - 9B51864E
.006: 78BE1171 - 15AD3CD1 - 749C57F9 - 187EAF56
.007: D4D8C3EC - 80982071 - C32C7998 - EEA8CA08
Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn